Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a FutureWeb Design Kft. (székhely: 3529 Miskolc, Csabai kapu 55 2/3., cégjegyzékszám: 05 – 09 – 020156, nyilvántartó hatóság: Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Bíróság, mint cégbíróság, adószám: 22787958 – 2 – 05, továbbiakban: Üzemeltető) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját; továbbá a FutureWeb Design Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, nemzetiségére vagy lakóhelyére tekintet nélkül, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A www.tortarendelesbudapest.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) működtetése során az Üzemeltető a Weboldalra látogatók, a Weboldalra regisztrálók, illetve azon vásárlók (továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli.

2. Az adatkezelő elérhetősége :

 • Név: FutureWeb Design Kft.

 • Székhely és levelezési cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 55 2/3.

 • Adószám: 22787958-2-05

 • Cégjegyzékszám: 05-09-020156

 • Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Cégbíróság – Miskolc 

 • Statisztikai szám: 22787958 6201 113 05

 • Elektronikus elérhetőség: info@tortarendelesbudapest.hu

 • Telefonszám: +36 70 3973297

 • Telefonos ügyfélszolgálat ideje:hétfő – péntek 8:00 – 16:00 között

 • Adatkezelési nyilvántartási szám:NAIH-132125/2017.


3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció:  A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
- felhasználónév,
- saját e-mail cím,
- jelszó,
- számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
- szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
- telefonszám.

3.2 A rendszer működtetése során rögzített technikailag rögzített adatok:   Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer automatikusan naplózza az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül belépéskor, illetve kilépéskor. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3 Cookie: A Weboldalon tett látogatások során a Üzemeltető a látogató számítógépére egy vagy több cookie – t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie – k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Üzemeltetőt.

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti(session) cookie: Ezek a cookie-k az Üzemeltető Honlapjának hatékonyabb és biztonságosabb működését szolgálják, tehát a Honlap egyes funkcióinak vagy egyes alkalmazásoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlenek, az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek.

 • Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában, mely időtartama függ az Érintett által alkalmazott internetes böngésző beállításától. Ezen állandó cookie-t az Üzemeltető a jobb felhasználói élmény érdekében használ (pl: optimalizált navigáció nyújtása)

 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie. 

 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie. 

 • Biztonsági cookie.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 

 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 

 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 

 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3.4 Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követően az info.tv.-ben meghatározott módon, az üzletekben történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a Számlákon rögzítse. Az info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. Az info.tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti az Üzemeltetőtől a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1  Az adatkezelésre a www.tortarendelesbudapest.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2  Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat az Üzemeltető célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4.3  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.4  Az Üzemeltető a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha csak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5  Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1  A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelmére történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Üzemeltető általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.
5.2  A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
5.3  Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
5.4 Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4 pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart. 

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1  Az adatokat elsődlegesen Üzemeltető illetve Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
6.2  Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Üzemeltető adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 
Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév 

Cím 

 Tevékenység

KerekÉdes Kft.

1124 Budapest, Vas Gereben utca 35.

megrendelések kiszolgálója, szolgáltató

Futureweb Design Kft. 

3529 Miskolc, Csabai kapu 55. 2/3 

üzemeltető és rendszergazdai tevékenység


6.3  A FutureWeb Design Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személynek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki. 

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1  Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. 
7.2  Üzemeltető az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Üzemeltető - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

7.3  Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: FutureWeb Design Kft. 3529 Miskolc, Csabai kapu 55 2/3.
E-mail cím: info@tortarendelesbudapest.hu
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Üzemeltető munkatársához fordulhat a 7.3 pontban megadott elérhetőségeken keresztül.
7.4 Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.
7.5  Az Érintett kérheti továbbá adatainak zárolását. Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Üzemeltető az Érintett helyesbítés zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.6  Az Érintett az Info.tv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján 

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; www.naih.hu) fordulhat vagy

 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.7  Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 

8. E-mail címek felhasználása

8.1 Az  Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
8.2  Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintettek azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
8.3  Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Üzemeltető egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Üzemeltető bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben  juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban az Üzemeltető nem használja reklámozási célra.
8.4  Hírlevél: A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Üzemeltető csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direct marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Üzemeltető a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében az Üzemeltető, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található "Leiratkozás" gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre felíratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Üzemeltető további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalunkra belépve is bármikor és ingyenesen leiratkozhatnak a hírlevélről.

9. Egyéb rendelkezések

9.1  Üzemeltető rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
9.2  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
9.3  Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.4  Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek a Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, az Üzemeltető által, a Honlapon biztosított módon. 

Miskolc, 2017.09.23.

A dokumentum pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide:
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

Top